Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn thi CCQT

Tư vấn thi CCQT

Tư vấn thi CCQT Tư vấn thi CCQT

091 665 1434

Tư vấn đào tạo

Tư vấn đào tạo

Tư vấn đào tạo Tư vấn đào tạo

091 665 1434

Tư vấn thuê phòng

Tư vấn thuê phòng

Tư vấn thuê phòng Tư vấn thuê phòng

091 665 1434

Thống kê

703

533

9,727,579

Fanpage

SCP

Security Certified Network Specialist (SCNS)

Chứng chỉ Security Certified Network Specialist (SCNS) là chứng chỉ đầu tiên phải có với bất cứ ai muốn đi sâu vào hệ thống chứng chỉ Security của SCP. Nội dung chính của kho[...]

Chi tiết...

Security Certified Network Professional (SCNP)

Chứng chỉ SCNP cung cấp cho người quản trị mạng những kiến thức thực tế hữu ích để bảo vệ hệ thống mạng khỏi những tấn công cả nội bộ và bên ngoài vào.

Chi tiết...

Security Certified Network Architect (SCNA)

Trong chương trình Security Certified Network Architect (SCNA), học viên sẽ được tiếp cận với nhiều thiết bị phần cứng và phần mềm an ninh khác nhau. Học viên thực sự hiểu đư[...]

Chi tiết...