Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn thi CCQT

Tư vấn thi CCQT

Tư vấn thi CCQT Tư vấn thi CCQT

091 665 1434

Tư vấn đào tạo

Tư vấn đào tạo

Tư vấn đào tạo Tư vấn đào tạo

091 665 1434

Tư vấn thuê phòng

Tư vấn thuê phòng

Tư vấn thuê phòng Tư vấn thuê phòng

091 665 1434

Thống kê

730

503

9,727,549

Fanpage

Security Certified Network Specialist (SCNS)

7/12/2012

Nội dung khoá học:

Chứng chỉ Security Certified Network Specialist (SCNS) là chứng chỉ đầu tiên phải có với bất cứ ai muốn đi sâu vào hệ thống chứng chỉ Security của SCP. Nội dung chính của khóa học, tương ứng với môn thi SC0-451, chủ yếu là tập trung vào chiến lược phòng vệ từ vòng ngoài (TPD).

Yêu cầu đầu vào:

Chứng chỉ Security hoặc các chứng chỉ tương đương Security (SCNS không liên kết và cũng không trùng lặp nội dung của Security ).

Chứng chỉ: SC0-451 

Course Outline          
Lesson 1: Network Defense Fundamentals
Lesson 2: Advanced TCP/IP
Lesson 3: Routers and Access Control Lists
Lesson 4: Designing Firewalls
Lesson 5: Configuring Firewalls
Lesson 6: Implementing IPSec and VPNs
Lesson 7: Designing an Intrusion Detection System (IDS)
Lesson 8: Configuring IDS
Lesson 9: Securing Wireless Networks

 

Các khóa học khác

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời liên lạc với ban tuyển sinh Học viện NetPro.

Netpro Academy

Địa chỉ: Số 9 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 091 560 1434/ 091 665 1434

Tel:     (84)4 6275 3250      Fax: (84)4 3974 4010

Email: info@netpro.com.vn   YM: netpro_tuvan