Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn thi CCQT

Tư vấn thi CCQT

Tư vấn thi CCQT Tư vấn thi CCQT

091 665 1434

Tư vấn đào tạo

Tư vấn đào tạo

Tư vấn đào tạo Tư vấn đào tạo

091 665 1434

Tư vấn thuê phòng

Tư vấn thuê phòng

Tư vấn thuê phòng Tư vấn thuê phòng

091 665 1434

Thống kê

731

482

9,727,528

Fanpage

Cộng tác trên mạng trực tuyến

2/2/2016

Mô-đun này bao gồm khái niệm, kĩ năng liên quan đến cài đặt và sử dụng các công cụ cộng tác trực tuyến, như lưu trữ trực tuyến, ứng dụng trực tuyến, lịch, mạng xã hội, hội thảo trực tuyến, đào tạo trực tuyến và công nghệ di động.

Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể: 

  • Hiểu khái niệm cơ bản về cộng tác trên mạng trực tuyến và điện toán đám mây (cloud computing).
  • Thiết lập tài khoản để cộng tác trực tuyến.
  • Sử dụng lưu trữ trực tuyến (online storage) và các ứng dụng trực tuyến để cộng tác.
  • Sử dụng lịch trên mạng và di động để quản lý, lên kế hoạch hoạt động.
  • Cộng tác và tương tác qua mạng xã hội (social network), Blog và Wiki.
  • Lên lịch và chủ trì hội thảo trực tuyến; tham gia đào tạo trực tuyến.
  • Hiểu khái niệm chính về công nghệ di động và sử dụng ứng dụng như: thư điện tử (email), đồng bộ hóa (synchronisation)... 

 Lợi ích thu được:

  • Nắm vững khía niệm và kĩ năng về cộng tác trên mạng trực tuyến và điện toán đám mây.
  • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng công cụ cộng tác trực tuyến và công nghệ di động.
  • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.